Contabilitate ľ Conta.ro

sigla
Prezentare Servicii oferite Clientii nostri Contact
 

NG Audit SRL,Cabinet de audit financiar Nichitovici Gabriela

Tulcea
Aleea Ecoului,nr.3,bl.U8,sc.B,ap.5,Tulcea
0726728951
gabrielanichitovici@hotmail.com

Servicii oferite

Clientii nostri


Prezentul raport este ├«ntocmit ├«n conformitate cu prevederile art.13 din Regulamentul UE nr.537/2014 privind auditul statutar al entit─â╚Ťilor de interes public, ├«n legatur─â cu auditarea de c─âtre firma noastr─â ,N.G. Audit SRL ├«n anul 2020 a entit─â┼úilor de interes public.

a)Descrierea formei legale ┼či a ac┼úionariatului firmei de audit

Firma de audit financiar, este organizat─â ca persoan─â juridic─â, societate comercial─â cu raspundere limitat─â, membr─â a Camerei Auditorilor Financiari din Rom├ónia conform autoriza┼úiei nr.793/2007, ├«nregistrat─â ├«n Registrul public electronic al Autorit─â╚Ťii pentru Supravegherea Public─â a Activit─â╚Ťii de Audit Statutar, (ASPAAS) cu nr. FA793.

b)Descrierea re┼úelei de firme ┼či a acordurilor legale ┼či structurale din re┼úea

Nu este cazul. Firma N.G. Audit SRL nu apar┼úine nici unei re┼úele de firme ┼či nu are acorduri legale cu firme sau re┼úele de firme de audit financiar.

c)Descrierea structurii conducerii firmei de audit

Firma N.G. Audit SRL este condus─â de c─âtre administratorul acesteia, Gabriela-Stela-Florica Nichitovici , in calitate de auditor financiar ,membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Rom├ónia conform certificatului nr.1283/2002, , ├«nregistrat─â ├«n Registrul public electronic al Autorit─â╚Ťii pentru Supravegherea Public─â a Activit─â╚Ťii de Audit Statutar, (ASPAAS) cu nr. AF1283.

d)Descrierea sistemului intern de control al calităţii în firma de audit; Declaraţia conducerii cu privire la eficacitatea funcţionării controlului intern al calităţii

Sistemul intern de control al calit─â┼úii cuprinde politicile ┼či procedurile adoptate asupra controlului calit─â┼úii activit─â┼úilor desf─â┼čurate de firm─â ├«n domeniul auditului financiar, auditului statutar ┼či al serviciilor conexe, astfel ├«nc├ót nivelul calitativ al acestor servicii s─â se situeze permanent la nivelul cerin┼úelor Standardului Interna┼úional privind Controlul Calitatii (ISQC1) si ale Standardului Interna┼úional de Audit nr.220 privind controlul calit─â┼úii auditului.
Conducerea firmei N.G. Audit SRL, declară eficacitatea funcţionării sistemul intern de control al calităţii în anul 2020 si 2021, astfel încât serviciile furnizate clienţilor de audit pentru auditul situaţiilor financiare pe anul 2020 corespund cerinţelor standardelor de calitate în domeniu.

e)Data ultimei verificări independente pentru asigurarea calităţii: 20.02.2020, calificativul obţinut:A
f)Lista entit─â┼úilor de interes public pentru care firma a efectuat audit statutar ├«n anul 2020 pentru situa╚Ťii financiare ├«ncheiate la 31.12.2019:
CASA DE ASIGURARI SOCIALE A AVOCAȚILOR, FILIALA TULCEA

g)Declaraţia privind independenţa firmei de audit faţă de clienţi

Conducerea firmei N.G. Audit SRL declară respectarea independenţei faţă de clienţii de audit în anul 2020 .
Firma de audit a aplicat procedurile interne de verificare a respectării independenţei faţă de clienţii de audit, luând măsurile de protecţie adecvate pentru a elimina ameninţările la adresa independenţei sau pentru a le reduce până la un nivel acceptabil.

h)Declaraţia cu privire la politica firmei de audit în legatură cu formarea profesională continuă a auditorilor statutari

Firma N.G. Audit SRL a asigurat în anul 2020, formarea profesională continuă a auditorilor financiari, în conformitate cu normele specifice emise de către Camera Auditorilor Financiari din România si de ASPAAS.

i)Importanţa firmei de audit

├Än anul 2020, firma N.G. Audit SRL a realizat o cifr─â de afaceri de 65.220 lei ,din care audit statutar 54320 lei(83%) ┼či servicii de contabilitate 10900 lei (17%) .

j)Informaţii privind baza de remunerare a partenerilor

Remunerarea eventualilor parteneri cuprinde dou─â elemente:compensarea particip─ârii la lucr─âri ┼či compensarea performan┼úei, ambele fiind legate de contribu┼úia la ├«ndeplinirea misiunilor de audit.