Contabilitate – Conta.ro

sigla
Prezentare Servicii oferite Clientii nostri Contact
 

NG Audit SRL,Cabinet de audit financiar Nichitovici Gabriela

Tulcea
Aleea Ecoului,nr.3,bl.U8,sc.B,ap.5,Tulcea
0726728951
gabrielanichitovici@hotmail.com

Servicii oferite

Clientii nostri


Cabinetul nostru efectuează audit statutar și audit intern pentru clienți din diferite ramuri de activitate printre care și entități de interes public.
RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA
CUPRINS:
1. Prezentare introductivă
2. Statutul juridic și structura asociaților
3. Obiect de activitate
4. Conducerea firmei de audit
5. Sistemul intern de control al calității activității
6. Inspecție efectuată de CAFR privind asigurarea calității
7.Lista entitatilor de interes public pentru care cabinetul a efectuat audit
8. Politicile cabinetului privind independența, pregătirea personalului și remunerarea acestuia
9. Informații financiare legate de cabinet
1. Prezentare introductivă:
În calitate de cabinet de audit care efectuează audit statutar al conturilor anuale și audit intern pentru entități de interes public ,auditorul financiar Nichitovici Gabriela-Stela-Florica publică acest raport anual privind transparența, în conformitate cu prevederile Legii nr.162/2017 privind auditul statutar si ale Regulamentului 537/2014 al Parlamentului European privind cerintele specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public.
Acest raport privind transparența prezintă modul de organizare al sistemelor de control al calității și modul în care cabinetul aplică dispozițiile Legii nr.162/2017 privind auditul statutar si ale Regulamentului 537/2014 al Parlamentului European privind cerintele specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public.Informațiile furnizate în acest raport se referă la data de 31 decembrie 2017.
2. Statutul juridic si structura:
Cabinetul de audit financiar Nichitovici Gabriela-Stela-Florica functionează ca persoană fizică autorizată și ca persoană juridică ,firma N.G. Audit SRL cu asociat unic Nichitovici Gabriela-Stela-Florica.
3. Obiect de activitate :
Cabinetul de audit financiar Nichitovici Gabriela-Stela-Florica oferă clienților servicii în domeniul auditului statutar , auditului intern si al auditului fondurilor europene.
Cabinetul este supus legislației și reglementărilor profesionale din România,fiind membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.
4. Conducerea firmei de audit:
Cabinetul este condus de auditorul financiar Nichitovici Gabriela-Stela-Florica,asociat unic si administrator la N.G. Audit SRL.
5.Sistemul intern de control al calității activității:
Cabinetul de audit financiar aplică sistemul intern de control al calității stabilit și prezentat în Manualul Procedurilor. Acest sistem include politicile și procedurile care abordează responsabilitățile conducerii pentru sistemul de control al calității din cadrul firmei de audit.
Cabinetul de audit financiar menține sistemul intern de asigurare a calității care functionează eficient în ceea ce privește obținerea unei asigurări rezonabile că se respectă standardele profesionale aplicabile și că rapoartele de audit emise sunt corespunzătoare.
6. Inspecție privind asigurarea calității efectuată de CAFR:
Camera Auditorilor Financiari din România a efectuat inspecții de calitate a activității de audit financiar si serviciilor financiare conexe desfășurate de Cabinetul de audit si de firma N.G.Audit SRL în anul 2013, in data de 19.08.2014 .Urmare acestor inspecții atât Cabinetul de audit financiar cât și firma N.G.Audit SRL au obtinut calificativul A.
7.Lista entitatilor de interes public pentru care cabinetul a efectuat audit:
Entitățile de interes public pentru care cabinetul a efectuat audit statutar aferent exercițiului financiar 2017 sunt:
ENERGOTERM SA TULCEA, INCDDD TULCEA
8. Politicile cabinetului privind pregătirea personalului, remunerarea acestuia și independența :
Cabinetul participă la un proces de pregatire continuă cu tot personalul profesional de audit. Programul de pregătire continuă cuprinde obligatoriu și participarea la cursuri organizate de Camera Auditorilor Financiari din România.
Remunerarea fiecărui partener al firmei de audit cuprinde doua elemente: compensarea funcției și compensarea performanței , ambele fiind legate de contribuțiile aduse în funcțiile respective.
Fiecare profesionist semneză în fiecare an o declarație de independență .
9. Informații financiare:
In anul 2017 Cabinetul de audit financiar a obtinut o cifra de afaceri de 7400 lei, iar firma N.G.Audit 94332 lei ,din activitati de audit, ambele având plătite la scadență toate obligațiile fiscale către bugetul consolidat al statului, și cotizațiile către organismele profesionale.